Stěnové tepelně izolační panely PUR/IPN

Stěnový sendvičový panel se standardním upínacím systémem a jádrem PUR/PIR hustota jádra (40 kg/m3 ± 3 kg) je panel s výbornou tepelnou a zvukovou izolací  má výborné protipožární vlastnosti. Panely mohou být montovány vertikálně nebo horizontálně. Stěnový panel se pomocí šroubových spojovacích prvků uchytí skrz na nosnou konstrukci. Při správné montáži sendvičové panely mají celkovou těsnost na pronikání vzduchu, vodní páry a deště. Hlavní použití panelů: vnější stěny, vnitřní stěny a příčky, při výstavbě průmyslových budov, skladů, logistických center, komerčních objektů, kanceláří a sportovních zařízení.

Stěnový izolační panel PUR

 

Parametry nabízených panelů s jádrem z PIR/PUR pěny

Tloušťka [mm] 40 60 80 100 120
Šířka modulu [mm] 1000 - 1150
Délka [mm] 2000 až 18.500
Standardní barvy obložení [RAL] 5010 7016 7035 9002 9010 9006 9007
Tloušťka plechů 0,50 0,55 0,63
Použití Stěna

Profilace pro všechny panely :

tepelně izolační panel IPNProfilace stěnových IPN panelů

Panel PIR/PUR skrytý spoj

Stěnový sendvičový panel se skrytým upínacím systémem a jádrem PUR/PIR hustota jádra (40 kg/m3 ± 3 kg) je panel s výbornou tepelnou a zvukovou izolací  má výborné protipožární vlastnosti. Panely mohou být montovány vertikálně nebo horizontálně. Jednoduchá montáž, dlouhodobá životnost s širokou škálou různých barev a profilací plechů splňuje vysoké nároky kladené na funkčnost a estetiku objektů.Stěnový panel se pomocí šroubových spojovacích prvků uchytí skrytě na nosnou konstrukci. Při správné montáži sendvičové panely mají celkovou těsnost na pronikání vzduchu, vodní páry a deště. Hlavní použití panelů: vnější stěny, vnitřní stěny a příčky, při výstavbě průmyslových budov, skladů, logistických center, komerčních objektů, kanceláří a sportovních zařízení.

tepelně izolační panel Pur

Parametry nabízených panelů s jádrem z PIR/PUR pěny

Tloušťka [mm]

40 60 80 100 120

Šířka modulu [mm]

1000

Délka [mm]

2000 až 18.500

Standardní barvy obložení [RAL]

5010 7016 7035 9002 9010 9006 9007

Tloušťka plechů

0,50 0,55 0,63 mm

Požití

Stěna (skrytý spoj, vertikální, horizontální uložení)

 

Chladírenské a mrazírenské panely

Chladírenské panely jsou PUR/PIR dokonalým řešením pro řešení lehkých obvodových stěn v chladírnách, mrazírnách, skladovacích prostorách a dalších zařízení, protože je vysoce odolný vůči plísním, houbám a škůdcům. Specialně tvarované spoje panelů a vynikající izolační vlastnosti (velmi nízký součinitel prostupu tepla U) a široké škále vyráběných tlouštěk, ideálně splňují tepelněizolační vlastnosti kladené na novostavby.V naší nabídce máme chladírenské panely vyrobené s různými typy plášťů, přispůsobené zvýšeným hygienickým požadavkům. Chladicí sendvičový panel PUR / PIR má velmi dobré mechanické vlastnosti, v důsledku vlastností polyuretanového jádra PUR / PIR, jakož i spolehlivé spojení jádra s ocelovými plechy obvodových plášťů.

 

chladírenské, mrazírenské PUR/IPN panely

Parametry nabízených panelů vhodných pro opláštění chladíren a mrazíren.

Tloušťka [mm] 120 160 180 200
Šířka modulu [mm] 1000 - 1150
Délka [mm] 2000 až 18.500
Standardní barvy obložení [RAL] 5010 7016 7035 9002 9010 9006 9007
Tloušťka plechů 0,50  0,55  0,63
Použití Stěna (vertikální, horizontální uložení)

 

Stěnový panel  z minerální vlny

Sendvičové stěnové panely  s jádrem z nehořlavé minerální vlny jsou určeny ke zhotovování stěn různých objektů z ocelové či betonové konstrukce. Stěnové sendvičové panely s jádrem z minerální vlny se používají v průmyslových, komerčních a veřejných budovách s vysokými požadavky na požarní bezpečnost, zvukově izolační parametry a tepelněizolační vlastnosti. Jsou složeny ze dvou plášťů z ocelových plechů a vnitřního izolačního jádra z nehořlavé lamelované minerální vlny.Vzhledem ke svým požárním a akustickým vlastnostem, a jelikož nemají žádný negativní vliv na životní prostředí, splňují panely MIWO s jádrem z minerální vlny nejvyšší kriteria evropských standardů.

stěnový minerální panel DP1

Parametry nabízených panelů s jádrem z minerální vlny

Tloušťka [mm] 100 120 150 220
Šířka modulu [mm] 1000 - 1100
Délka [mm] 2000-14500
Standardní barvy obložení [RAL] 5010 7016 7035 9002 9010 9006 9007
Tlošťka plechů 0,50 0,55 0,63
Použití Stěna (vertikální, horizontální uložení)